BG EN DE
Bagger Hydraulik

Новини


Мотори с наклонена ос

С новото поколение на мотори с наклонена ос Linde разширява своето портфолио от мобилни хидравлични системи, с фокус върху клиента.


Моторите с наклонена ос CMF (мотори с постоянен обем) и CMV (мотори с променлив обем), се отличават, не на последно място, с тяхната плътност на мощността и възможностите на оборотите.
Техните стандартизирани места на свързване, като например подвижния фланец по ISO, предоставя на моторите CMF и CMV разнообразие от приложения, без да се изисква напасване на конструкция.
Малкото тегло също допринася за ефективното управление на тази апликация.
Предимства
  • Висока плътност на мощността
  • Високи обороти
  • Ниски загуби

Белези на конструкцията
  • Аксиално-бутален-/ мотор с променлив обем с конструкция на тялото с наклонена ос
  • Стандартизирани места на свързване
  • Опционален сензор за обороти
Технически данни на CMF
CMF 80
Обем 80
Номинални обороти 4500
Макс. обороти* 5000
Номинално налягане 450
Макс. налягане** 500
Допустимо налягане на корпуса (абсолютно) 2.5
Въртящ момент на изхода (при Δp=430 bar ) 537
Ъглова мощност 258
Тегло (без масло) 23
*най-високате обороти, които за кратко време може да надвишават максималните номинални обороти
** най-високото налягане, което за кратко може да превишава максималното работно налягане

Технически данни на CMV
CMV 60 85** 115 140 170
Максимален обем cm3/U 60 85 115 140 170
Макс. обороти на работа при Vmax U/min 4450 3900 3550 3550 3100
Макс. обороти на работа при Vmin U/min 7200 6800 6150 5800 4900
Номинално налягане bar 450 450 450 450 450
Макс. налягане* bar 500 500 500 500 500
Допустимо налягане на корпуса (абсолютно) bar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Въртящ момент на изхода (при Δp=430 bar и Vmax ) Nm 402 570 771 939 1140
Ъглова мощност KW 191 238 293 336 378
Тегло (без масло) kg 27.7 36.0 44.0 59.0 62.0
* Най-голямo налягане, което за кратко време може да превишава максималното работно налягане
** Номинален размер на планиране

Мотори с наклонена осОБРАТНО В НОВИНИ


"Багер Хидравлика - 2" ООД
кв. Прослав, ул. Жасмин 3
4015 Пловдив, България
Тел.: +359 32 240033
Началник сервиз: +359 885 899 692
Секретар: +359 885 899 691
Email: office@baggerhydraulik.com
Уебсайт: baggerhydraulik.com

Facebook    

certificate