BG EN DE
Bagger Hydraulik

Новини


Проект: BG16RFOP002-2.073-21868-C01

Проект: BG16RFOP002-2.073-21868-C01. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност , настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  и стабилност на работните места.

Проект: BG16RFOP002-2.073-21868-C01ОБРАТНО В НОВИНИ


"Багер Хидравлика - 2" ООД
кв. Прослав, ул. Жасмин 3
4015 Пловдив, България
Тел.: +359 32 240033
Началник сервиз: +359 885 899 692
Секретар: +359 885 899 691
Email: office@baggerhydraulik.com
Уебсайт: baggerhydraulik.com

Facebook    

certificate