BG EN DE
Bagger Hydraulik

Nachrichten


Проект: BG16RFOP002-2.073-21868-C01

Проект: BG16RFOP002-2.073-21868-C01. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност , настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  и стабилност на работните места.

Проект: BG16RFOP002-2.073-21868-C01ZURÜCK ZU NEWS


Bagger Hydraulik - 2 Ltd
Zhasmine Str. 3, Stadtviertel Proslav
4015 Plovdiv, Bulgarien
Telefon: +359 32 240033
Service - Leite: +359 885 899 692
Kundendienst: +359 885 899 691
Email: office@baggerhydraulik.com
Webseite: baggerhydraulik.com

Facebook    

certificate